Elektromagnetska kompatibilnost (EMC)

Elektromagnetska kompatibilnost je sposobnost uređaja, dela opreme ili sistema da radi ispravno u elektromagnetskom okruženju bez izazivanja prekomernih elektromagnetskih smetnji bilo čemu u tom okruženju.

Generalno, procena elektromagnetske kompatibilnosti se bavi:

 • Elektromagnetskom imunošću, koja je sposobnost uređaja, dela opreme ili sistema da radi ispravno uz prisustvo elektromagnetskih smetnji;
 • emisijom elektromagnetskih smetnji, fenomenom kod kojeg se elektromagnetska smetnja emituje iz uređaja, dela opreme ili sistema.

Mi pružamo profesionalne, tačne i brze usluge koje zadovoljavaju sve Vaše potrebe za EMC testiranjem i sertifikacijom. Naša merenja, izveštaji i sertifikati dokazuju EMC usklađenost Vašeg proizvoda na svim važnim tržištima. Mi takođe pružamo usluge delimičnog testiranja, kao i pomoć u procesu dizajniranja proizvoda.

Naše stručno osoblje je upoznato sa razvojnim trendovima u polju elektromagnetske kompatibilnosti, a naša laboratorijska oprema je najsavremenija.

SIQ je ovlašćeno telo po EMC direktivi 2014/30/EU.

Paleta usluga:

 • EMC testiranje po zahtevima internacionalnih IEC/ EN standarda, nacionalnih standarda i industrijskim specifikacijama;
 • Merenja niskofrekventnih fenomena (flikeri i harmonici struje);
 • Merenja niskofrekventnih i visokofrekventnih kondukcionih struja, napona i snage;
 • Merenja niskofrekventnih električnih i magnetnih polja i selektivno merenje elektromagnetskih polja do 26 GHz;
 • Testiranje imunosti na elektrostatička pražnjenja do 30kV (ESD);
 • Testiranje imunosti na brzi i spori električni tranzijent (Burst/Surge);
 • Testiranje imunosti na statička i dinamička električna i magnetna polja;
 • Ispitivanje imunosti na propade napona, kratke prekide i varijacije napona;
 • Merenje efikasnosti elektromagnetskog oklapanja;
 • Tehnička podrška (pregled tehničke dokumentacije, korišćenje odgovarajućih standarda, tumačenje nacionalnih propisa i odredbi i slično);
 • Obuke u vezi sa propisima i standardizacijom;
 • EMC testiranje za automobilsku industriju prema propisima za homologaciju motornih vozila.
Copyright © 2015 SIQ. All rights reserved. Opšti uslovi obrade ličnih podataka