BEZBEDNOST I ELEKTROMAGNETIKA

Bezbednost ljudi i okruženja previše su važni da bi se prepustili slučajnosti. Toga su svesna i zakonodavna i standardizaciona tela koja brojnim propisima i standardima prate razvoj i time obezbeđuju bezbednost i funkcionalnost proizvoda. Toga moraju biti svesni proizvođači i toga smo svesni i mi.

Sveobuhvatnim uslugama testiranja, procene, sertifikacije i kontrole svojim partnerima i njihovim proizvodima omogućavamo lakši nastup na evropskom i svetskom tržištu. Izbor proizvoda koje testiramo, je širok: oprema informatičke tehnologije, uređaji za domaćinstvo i slični uređaji, rasveta i pribor, uređaji za igre na sreću, prekidači, napojne jedinice, uređaji za automatski nadzor, instalacioni pribor i oprema, medicinska pomagala i oprema, mašine, liftovi, saobraćajna signalizacija, telekomunikaciona oprema, proizvodi automobilske industrije.

Bezbednost proizvoda je danas onaj zahtev koji otvara ili zatvara vrata na tržište proizvoda. Postoji niz različitih zahteva za bezbednost proizvoda. Iako zavisi od tipa proizvoda, okruženja u kome će se koristiti i zemlje u kojoj želimo da ga prodajemo, u zavisnosti od toga koji od tih brojnih zahteva za bezbednošću proizvod mora da ispunjava, prilikom testiranja ne možemo da zaobiđemo tri osnovna aspekta bezbednosti:

  • električna bezbednost - rizici koji proizilaze iz električnih karakteristika proizvoda;
  • mehanička bezbednost - rizici koji proizilaze iz fizičkih karakteristika proizvoda;
  • bezbednost okoline - rizici zbog izloženosti proizvoda različitim uslovima okruženja.
Copyright © 2015 SIQ. All rights reserved. Opšti uslovi obrade ličnih podataka