Ispitivanje bezbednosti

U današnjem visoko konkurentnom svetu, bezbednost proizvoda je ono što mi zahtevamo i mislimo da je veoma važno. U moru različitih proizvoda, oni koji su testirani od strane nezavisne institucije imaju konkurentnu prednost na tržištu.

Recite na glas: Moji proizvodi su bezbedni!

Postoji široki spektar različitih zahteva za bezbednost proizvoda. Koji od tih brojnih zahteva će proizvod morati da zadovolji najviše zavisi od vrste proizvoda, okoline u kojoj će se proizvod koristiti i države čijem je tržištu namenjen. Testiranje bezbednosti proizvoda najčešće se bavi sa tri osnovna bezbednosna aspekta:

 • Električna bezbednost: opasnosti vezane za električne karakteristike proizvoda;
 • Mehanička bezbednost: opasnosti vezane za fizičke karakteristike proizvoda;
 • Bezbednost okruženja: opasnosti koje potiču od izlaganja proizvoda različitim uslovima okruženja.

Mi u SIQ smo osposobljeni, imamo znanje i opremu za testiranje sva tri aspekta bezbednosti. Naše laboratorije su akreditovane prema standardu SIST EN ISO/IEC 17025 za testne laboratorije i izvođenje testova u skladu sa nacionalnim, Evropskim i svetskim standardima i zahtevima proizvođača.

Opseg proizvoda koje mi testiramo je širok:

 • IT i kancelarijska oprema
 • Utikači, utičnice i instalacijski pribor
 • Elektronski uređaji i zabavna elektronika
 • Transformatori
 • Kućni i slični aparati
 • Laseri
 • Merna i druga laboratorijska oprema
 • Električni medicinski uređaji
 • Aparati za igre na sreću
 • Ručni alat, baštenski električni alat i druge mašine
 • Svetiljke i pribor
 • Prekidači
 • Proizvodi drumske signalizacije (semaforske glave i saobraćajni znaci sa promenljivim porukama)
 • Električni uređaji automatske kontrole
 • Prekidači za uređaje

Različite vrste testiranja

 • Delimična testiranja kritičnih zahteva u fazi razvoja proizvoda;
 • Tipsko testiranje po zahtevima IEC standarda, EN standarda i različitih nacionalnih standarda;
 • Testiranje po zahtevima harmonizovanih standarda evropskih direktiva za oznaku CE;
 • Testiranje prema zahtevima standarda za dobijanje različitih sertifikacijskih oznaka ili nacionalnih sertifikata u različitim državama.

Tehnička podrška

Zajedno možemo da pronađemo odgovore na pitanja kao što su:

 • Sa kojim tehničkim zahtevima i regulativama proizvod mora biti usklađen?
 • Koje standarde bi trebalo uzeti u razmatranje u procesu dizajniranja novog proizvoda?
 • Kako da se osiguramo da će proizvod ispuniti tehničke zahteve koji su na snazi u određenoj državi?
 • Kako utvrditi da li proizvod zadovoljava zahteve?
 • Koji znaci usaglašenosti su obavezni i moraju biti označeni na proizvodu, a koji su neobavezni?
 • Da li proizvod zadovoljava zahteve Evropskih direktiva?
 • Kako se na jednostavan i efikasan način mogu ispuniti zahtevi različitih tržišta?
Copyright © 2015 SIQ. All rights reserved. Opšti uslovi obrade ličnih podataka