Ispitvanje uticaja okoline

Korišćenjem vrhunske tehnologije i sve viših zahteva za pouzdanost proizvoda su uzrok sve većih potreba za testiranjem životne sredine. Naša laboratorija za testiranje životne sredine poseduje potrebnu opremu za izvođenje širokog spektra potrebnih testova.

Mi simuliramo uticaj okoline kao što su transport i uslovi rada, na različite proizvode da bi procenili njihovu radnu pouzdanost. Mi simuliramo izlaganje ekstremnoj temperaturi i vlažnosti u raznim kombinacijama, vibracijskim opterećenjima, udarcima, izlaganje slanoj magli i/ili niskom atmosferskom pritisku. Navedena izlaganja možemo da izvedemo pojedinačno ili u različitim kombinacijama, skladno sa:

 • Internacionalnim i Evropskim familijama standarda IEC/EN 60068 i IEC/EN 60721 i standardu IEC/EN 60529 i sličnim standardima;
 • Zahtevima pojedinih industrijskih sektora (MIL standardi, zahtevi automobilske industrije i slični standardi);
 • Specifikacijama proizvođača.

Koje su naše mogućnosti?

Mehanička izloženost i testovi

 • Vibracije: ubrzanja do 981m/s2, frekvencije od 5Hz do 2000Hz ili 4000Hz, težina do 500kg:
  • Izloženost sinusoidnim vibracijama,
  • Izloženost slučajnim vibracijama,
  • Izloženost impulsnim vibracijama,
  • Pretraga rezonantne frekvencije,
  • Analiza frekvencija,
  • Test funkcionalnosti.
 • Udari sa većim amplitudama, ubrzanja do 3000m/s2;
 • Test slobodnog pada.

Klimatska izlaganja i testiranja

 • Izlaganje vlažnosti;
 • Izlaganje slanoj atmosferi;
 • Test otpornosti na prašinu;
 • Test sa pod pritiskom - do 8mm Hg apsolutnog pritiska. 

Stepen zaštite kućišta

 • Od prodiranja čvrstih stranih tela (IP kod X: od 0 do 6);
 • Od prodiranja vode (IP kod Y: od 0 do 8);
 • Stepen zaštite od mehaničkih udaraca (IK kod: od 00 do 10).

Kombinovana i istovremena izloženosti

 • Testovi/izlaganja takođe mogu da se vrše u različitim kombinacijama:
  • Temperatura i vlažnost (konstantna ili ciklična),
  • Vibracije (pod kontrolisanim temperaturnim uslovima),
  • Izloženost pritisku i temperaturi.
 • Sve nabrojane testove/izlaganja (pojedinačne ili u kombinaciji) možemo da uradimo pod radnim uslovima uređaja, kao i pod simuliranim uslovim transporta i skladištenja.
Copyright © 2015 SIQ. All rights reserved. Opšti uslovi obrade ličnih podataka