Zoran Vuković,
Direktor
Tel: + 381 11 316 21 62
Tel./Faks: + 381 11 261 52 33
zoran.vukovic@siq.si

Vladimir Dragišić,
Rukovodilac laboratorije za Elektromagnetnu kompatibilnost
Tel: + 381 11 316 21 62
vladimir.dragisic@siq.si

Copyright © 2015 SIQ. All rights reserved. Opšti uslovi obrade ličnih podataka