Kontrola kvaliteta

Brojni proizvodi, komponente i sklopovi se proizvode u Kini. Mi obavljamo nezavisnu inspekciju pre, u toku i posle proizvodnje. Uz naše inspekcijske usluge možete smanjiti rizik i preuzeti kontrolu nad kupovinama iz Kine.

Inspekcijske Usluge

 • Procena pred kvalifikacije dobavljača;
 • Procena dobavljačevih kapaciteta;
 • Inspekcija na bazi klijentovih specifikacija;
 • Pregled tehničke dokumentacije;
 • Predproizvodna inspekcija;
 • Inspekcija u toku proizvodnje;
 • Konačna kontrola nasumično odabranih uzoraka;
 • Nadzor otpremanja;
 • Testiranje ili nadzor testiranja. 

Širok asortiman proizvoda

 • Tekstil i odevni predmeti;
 • Električni i elektronski uređaji;
 • Električni kućni aparati;
 • Sezonski artikli;
 • Alati;
 • Pokloni.

Procena pred kvalifikacije

Sprovodi se prema standardima ISO 9001, SA 8000 ili nekim Vašim specifičnim standardima. Svi važni elementi se procenjuju, uključujući procedure sistema kvaliteta, dečiji rad, prostorije za rad i ličnu higijenu, bezbednost i zdravlje na radu itd. Procene predkvalifikacije mogu da Vam pomognu da odaberete najkvalifikovanijeg i najprikladnijeg dobavljača.

Procena dobavljačevih kapaciteta

Proizvodni sistem, postrojenja, mašine, organizaciona struktura, broj zaposlenih, radni prostor itd.

Pregled tehničke dokumentacije

Verifikacija dokumentacije korišćene u procesu proizvodnje i kontrola kvaliteta (QC).

Kontrola pre početka proizvodnje

Izvodi se na početku procesa proizvodnje i bazirana je na Vašim specifikacijama. Fokusirana je na kvalitetu komponenata i materijala korišćenih u procesu proizvodnje, procesu sklapanja proizvoda i na proizvode sa prve proizvodne linije. Kontrola pre početka proizvodnje omogućava rano otkrivanje nekvalitetnih komponenata/sklopova i samim tim izbegavanje nepotrebnih troškova

Kontrola u toku proizvodnje

Sprovodi se kada je bar 25% porudžbine završeno. Ova vrsta kontrole obezbeđuje da se ugovorne obaveze sprovode i da se kvalitet proizvoda održava tokom celog proizvodnog procesa. Ukoliko su date preporuke za vreme kontrole pre početka proizvodnje, kontrola u toku proizvodnje će potvrditi da li se dosledno pridržava datih preporuka.

Konačna kontrola nasumično odabranih uzoraka

Sprovodi se kada je bar 90% porudžbine spremno za izvoz. Uzorci se odabiraju nasumično prema standardu i proceduri uzorkovanja. Ova inspekcija obezbeđuje da je celokupna proizvodnja bila u skladu sa specifikacijama, narudžbinom itd.

Nadzor otpremanja

Sprovodi se u dobavljačevom skladištu. Kvalitet i količina robe koja treba da se isporuči se proverava da bi se utvrdilo da će pravi proizvodi biti isporučeni. Kontrolor može da nadzire celokupan proces otpremanja, fokusirajući se na stanje i kvalitet pošiljke i adekvatnost uslova pod kojim se otpremanje vrši.

Testiranje ili nadzor testiranja

Ako se to zahteva, proizvodi mogu biti testirani u najbližoj ovlašćenoj testnoj laboratoriji, ili u proizvođačevim testnim prostorijama.

Izveštavanje

Kontrolor sastavlja izveštaj kontrole, uključujući fotografije, koji Vam se šalje u roku od 24 sata.

Copyright © 2015 SIQ. All rights reserved. Opšti uslovi obrade ličnih podataka