Izdavanje Potvrda o usaglašenosti

Opens internal link in current window(For English click here)

SIQ d.o.o. Beograd je rešenjima Ministarstva privrede Republike Srbije imenovan za obavljanje poslova ocenjivanja usaglašenosti prema LVD i EMC pravilnicima. 

Initiates file downloadResenje za EMC

Initiates file downloadResenje za LVD

Za izdavanje dokumenata o usaglašenosti prema:

važi sledeći postupak:

Izdavanje Potvrde o usaglašenosti


Za izdavanje Potvrda o usaglašenosti potrebno je dostaviti:

  • popunjen i overen zahtev BN4009_01

Initiates file download(BN009_01)

  • pisanu izjavu da isti zahtev nije podnet drugom imenovanom telu

Initiates file download(Obrazac izjave)

  • deklaraciju/e o usaglašenosti izdatu/e od strane proizvođača ili njegovog zastupnika prema vazećoj EMC direktivi 2014/30/EC, LVD direktivi 2014/35/EC. U deklaraciji se zavisno od vrste proizvoda navode direktive i grupa harmonizovanih standarda koje se odnose na taj proizvod

Initiates file download(Obrazac deklaracije)

  • EMC/LVD izveštaj o ispitivanju ili odgovarajuću inostranu EMC/LVD, ispravu o usaglašenosti koju je izdalo akreditovano telo u evropskoj uniji ili odgovarajuću inostranu EMC/LVD ispravu o usaglašenosti koju je izdalo akreditovano telo koje je članica CB šeme
  • uputstvo za rukovanje na srpskom jeziku

Ukoliko ne posedujete odgovarajući EMC/LVD izveštaj o ispitivanju, SIQ d.o.o. Beograd, za proizvode za koje ima akreditaciju, na zahtev klijenta može uraditi potrebna ispitivanja po odgovarajućim harmonizovanim standardima. Za potrebe ispitivanja potrebno je dostaviti i uzorke.

Ukoliko su ispunjeni svi neophodni zahtevi za dobijanje isprave o usaglašenosti za dati proizvod/e, na osnovu dostavljene dokumentacije izdaje se Potvrda o usaglašenosti/Sertifikat o pregledu tipa.

Zahtev za izdavanje potvrde i tražena dokumenta dostaviti na e-mail: siq.potvrde@siq.si

Initiates file downloadRegistar izdatih potvrda-EMC

Initiates file downloadRegistar izdatih potvrda-LVD

Copyright © 2015 SIQ. All rights reserved. Opšti uslovi obrade ličnih podataka