SIQ provereno

Danas na tržištu postoji mnoštvo sličnih proizvoda pa su kupci često u nedoumici kada treba da odaberu jedan od mnoštva ponuđenih. Naravno, kupci imaju različite zahteve po pogledu osobina proizvoda, njihove upotrebljivosti, izgleda, itd. tako da često ne pronađu pravi proizvod za sebe. Šta ako je Vaš proizvod pravi za kupca, a kupac toga nije svestan?

 • Šta možete uraditi da Vaš proizvod bude lakše primetan?
 • Kako da kažete Vašim kupcima da je vaš proizvod bezbedniji od sličnih proizvoda Vaše konkurencije, a da ipak ostanete nepristrasni?
 • Kako da pridobijete kupca da ipak kupi Vaš proizvod?

Iako se zahtevi kupaca razlikuju od jednog kupca do drugog, postoji jedan zahtev koji im je svima zajednički: Proizvod mora biti bezbedan.

 • Da li ste sigurni, izvan svake sumnje da su proizvodi koje prodajete bezbedni?
 • Da li Vaš proizvod može biti štetan? Ako se kupcu naškodi, kakav bi to uticaj moglo da ima na Vašu dalju prodaju?
 • Da li su kupci svesni da su Vaši proizvodi bezbedni? Da li ste im to rekli dovoljno jasno i nepristrasno?

SIQ vam pruža priliku da proizvode koje prodajete testirate po najkritičnijim bezbednosnim zahtevima navedenim u važećim standardima (IEC ili EN).

Ako se utvrdi da Vaš proizvod zadovoljava osnovne zahteve relevantnog standarda možete ovo objaviti Vašim klijentima na nepristrasan način tako što ćete označiti Vaš proizvod znakom SIQ provereno.

Šta je SIQ provereno?

SIQ provereno označava testiranje proizvoda po najkritičnijim zahtevima navedenim u relevantnim standardima (IEC ili EN). Obim testiranja, merenja i provera koje ova usluga pokriva nije potpun kao kod punog merenja koji je osnov za dobijanje sertifikata o usaglašenosti ili dozvole za korišćenje SIQ sertifikacijskog znaka. Da bi se smanjili troškovi testiranja mi radimo samo one testove i merenja koji nam daju najviše informacija o usaglašenosti proizvoda u najkraćem mogućem vremenskom periodu. Pod takvim, smanjenim, opsegom merenja i testiranja, mi ne možemo da garantujemo punu usaglašenost proizvoda, ali možemo da izjavimo da postoji velika verovatnoća da je proizvod bezbedan.

Nakon testiranja bezbednosti proizvoda, možemo takođe da proverimo kvalitet isporuke da bi se osigurali da kvalitet odgovara kvalitetu testiranog uzorka.

Proizvod koji je ocenjen kao siguran nosi SIQ provereno znak.

SIQ provereno znakom mogu biti označeni samo proizvodi iz iste pošiljke ili serije jer se rezultati testiranja i merenja odnose samo na njih.

Koje testove i provere uključuje procedura SIQ provereno?

 • Etikete, oznake, upozorenja, uputstva za upotrebu;
 • Konstrukcija (bezbedno korišćenje, listu komponenata), pribor;
 • Rizik od dodirivanja delova pod opasnim naponom;
 • Osnovne električne testove: dijalektričnu čvrstoću, otpornost izolacije, struje curenja, kontinuitet uzemljenja;
 • Zagrevanje: ako je moguće pri nepravilnoj upotrebi;
 • Zaštita od preopterećenja, nepravilne upotrebe, otkazivanja kritičnih komponenata;
 • Spoljni uticaji: relevantni.
 • Ovi testovi i provere su detaljnije definisani u tehničkim zahtevima za dobijanje SIQ provereno znaka.

Koji proizvodi mogu biti SIQ provereni?

 • Kategorija proizvoda I
  Izvor opasnosti je samo električni, jednostavni proizvodi (na primer instalacioni materijal, jednostavne svetiljke).
 • Kategorija proizvoda II
  Električna i mehanička opasnost(električni ručni alati, jednostavni elektronski uređaji, jednostavni električni uređaji, svetiljke koje ne spadaju u proizvode iz kategorije I).
 • Kategorija proizvoda III
  Električne i mehaničke opasnosti, kao i opasnosti obuhvaćene testiranjem životne sredine.

Osnovna procena elektromagnetske kompatibilnosti

Mi nudimo osnovnu procenu elektromagnetske kompatibilnosti za proizvode iz kategorije proizvoda I i II.

Proveren kvalitet i funkcionalnost

Mi sprovodimo kvalitetna i raznovrsna komparativna testiranja proizvoda. Na osnovu povoljnih rezultata testiranja uzoraka proizvoda možemo da potvrdimo da proizvod zadovoljava zahteve za kvalitet i funkcionalnost u skladu sa standardima utvrđenim od strane naručioca testiranja. Proizvod koji je na odgovarajući način testiran može da nosi znak „SIQ provereno za kvalitet i funkcionalnost“.

Copyright © 2015 SIQ. All rights reserved. Opšti uslovi obrade ličnih podataka