CB sertifikati

Šema IECEE CB je međunarodni sistem za uzajamno priznavanje izveštaja testiranja koji se bave bezbednošću električnih i elektronskih uređaja. To je multilateralni sporazum među državama članicama šeme i sertifikacionih organa. SIQ je priznato sertifikaciono telo unutar CB šeme kao priznato nacionalno sertifikaciono telo (NCB) i priznata testna laboratorija (CBTL).

CB sertifikat je dokument korišćen od strane pripadnika CB šeme koji potvrđuje da je proizvod testiran i da je u saglasnosti sa zahtevima važećih IEC standarda. Na osnovu pozitivnih rezultata testiranja SIQ izdaje CB sertifikat usaglašenosti i pripadajući CB izveštaj testiranja.

Proizvođač koji poseduje CB izveštaj testiranja izdat od jednog od nacionalnih sertifikacionih tela CB šeme može da dobije CB sertifikat u bilo kojoj drugoj državi koja je članica CB šeme.

Proizvođač može da nadogradi postupak dobijanja sertifikata usaglašenosti u okviru CB šeme i tako pojednostavi dobijanje nacionalnih sertifikata drugih država članica šeme CB-FCS. Na osnovu pozitivnih rezultata testiranja proizvoda i kontrole proizvodnje, SIQ izdaje sertifikat procene usaglašenosti (Conformity Assessment Certificate − CAC) i izveštaj o proceni usaglašenosti (Conformity Assessment Report − CAR). Šema IECEE CB takođe pokriva i područje elektromagnetske kompatibilnosti.

Postupak za dobijanje CB EMC sertifikata je isti kao postupak za dobijanje CB sertifikata. Za više informacija o CB šemi molimo Vas posetite internet stranicu www.iecee.org

Copyright © 2015 SIQ. All rights reserved. Opšti uslovi obrade ličnih podataka