Deklaracija NTR - CCA Notification of Test Results

Sporazum CCA (CENELEC Certification Agreement) je evropski sporazum o međusobnom priznavanju ispitnih rezultata. Namena sporazuma je da obezbedi da će rezultati ispitivanja izmereni od strane CCA članice u jednoj državi biti priznati od strane CCA članica u drugim državama. SIQ učestvuje u CCA sporazumu i kao priznat nacionalno sertifikaciono telo (NCB) i kao priznata testna laboratorija (CBTL).

NTR deklaracija (Notification of Test Results) je dokument koji potvrđuje da proizvod ispunjava zahteve važećih standarda i da je izvršena predlicencna kontrola proizvođača. NTR deklaraciju izdajemo zajedno sa pripadajućim izveštajem testiranja. Testove izvodimo po evropskim standardima (EN) koji su važeći u Evropskoj uniji i u državama članicama EFTA (European Free Trade Association).

Proizvođači koji poseduju CCA NTR mogu da konkurišu za dobijanje nacionalnog sertifikata u bilo kojoj državi članici CCA sporazuma. Glavna razlika u dobijanju CB sertifikata i CCA NTR je to što se mora izvršiti pred licencna kontrola proizvodnje pre nego što se izda CCA NTR, a po izdavanju CCA NTR mora se raditi redovna godišnja kontrola proizvodnje.

Copyright © 2015 SIQ. All rights reserved. Opšti uslovi obrade ličnih podataka