IECEx sertifikat usaglašenosti

IECEx šema je internacionalna sertifikaciona šema za sertifikaciju usaglašenosti sa standardima za bezbednost električnih uređaja koji su namenjeni da se koriste u eksplozivnim atmosferama (Ex-oprema).

IECEx Sertifikat o usklađenosti je dokaz da je oprema projektovana i razvijena u skladu sa zahtevima važećih IEC standarda i proizvedena prema planu kvaliteta procenjenog od strane IECEx sertifikacionog tela.

Na osnovu pozitivnih rezultata testiranja i uspešne procene plana kvaliteta SIQ izdaje IECEx sertifikat usaglašenosti i pripadajuće IECEx test izveštaje.

Za više informacija o IECEx šemi molimo Vas da posetite internet stranicu www.iecex.com

Copyright © 2015 SIQ. All rights reserved. Opšti uslovi obrade ličnih podataka