Vrata ka globalnom tržištu

CB Sertifikati
IECEx Sertifikat usaglašenosti
Deklaracija NTR - CCA Notification of Test Results

SIQ je član brojnih međunarodnih udruženja i šema na području testiranja i sertifikacije električnih proizvoda.

U saradnji sa nama možete da dobijete različite sertifikate i sertifikacijske znake koji Vama i Vašim proizvodima otvaraju vrata globalnog tržišta.

Nacionalna uverenja i sertifikati

Neka SIQ bude Vaš vodič na putu ka bezbednosti proizvoda!

Copyright © 2015 SIQ. All rights reserved. Opšti uslovi obrade ličnih podataka