CCA EMC sertifikacijski znak

CCA EMC Sertifikacijski znak

Sporazum za znak CCA EMC opisuje postupak za dobijanje i korišćenje zajedničkog znaka usklađenosti za proizvode koji ispunjavaju zahteve Evropskih standarda koji se tiču elektromagnetske kompatibilnosti (EMC) u skladu sa Direktivom o Elektromagnetskoj Kompatibilnosti 2004/108/EC.

Sertifikacijski znak CCA EMC na proizvodima nam govori da je proizvod u saglasnosti sa zahtevima Evropskih harmonizovanih standarda koji se tiču elektromagnetske kompatibilnosti i da je usaglašenost proizvoda proverilo kvalifikovano sertifikaciono telo.

Pre nego što se dodeli dozvola za korišćenje CCA EMC sertifikacijskog znaka, sertifikaciono telo, takođe proverava da li je proizvodnja nadgledana i odobrava proizvod. Nakon što je licenca odobrena, vrše se provere kod proizvođača i ponovno testiranje proizvoda. Procedure za izvođenje redovne inspekcije proizvodnje i ponovno testiranje proizvoda su usklađeni sa onima korišćenim u CCA EMC šemi i drugim stranim institucijama.

Licenca nije vremenski ograničena, pod uslovom da se redovno vrše provere fabrike i redovno praćenje i testiranje proizvoda.

Copyright © 2015 SIQ. All rights reserved. Opšti uslovi obrade ličnih podataka