ENEC Sertifikacijski znak
CCA EMC Sertifikacijski znak
SIQ Sertifikacijski znak
SIQ Type Approved/Bauart Geprüft sertifikacijski znak

Zajednički evropski sertifikacijski znaci

Evropski sertifikacijski znak nudi nezavisnu procenu usaglašenosti električnih proizvoda široke potrošnje.

Sertifikacijski znak na proizvodu kaže kupcu, prodavcu i nadležnim organima, da je proizvod u saglasnosti sa zahtevima aktuelnih evropskih harmonizovanih standarda.

Copyright © 2015 SIQ. All rights reserved. Opšti uslovi obrade ličnih podataka