SIQ Type Approved/Bauart Geprüft sertifikacijski znak

SIQ Type Approved/Bauart Geprüft sertifikacijski znak

SIQ Type Approved/Bauart Geprüft sertifikacijski znak je namenjen prvenstveno proizvođačima i snabdevačima na tržištu Nemačke.

SIQ BG sertifikacijski znak se koristi za označavanje usaglašenosti ugrađenih komponenata (delimično ugrađena elektronska prekidačka napajanja, motora, transformatora, i sličnih ugrađenih komponenata) koje nisu pokrivene Nemačkim propisima o bezbednosti opreme koja zahteva označavanje GS znakom.

SIQ BG sertifikacijski znak označava da su komponente u saglasnosti sa svim primenjenim zahtevima harmonizovanih standarda prema nisko naponskoj direktivi 2006/95/EC.

Procedura za dobijanje dozvole za korišćenje SIQ BG sertifikacijskog znaka je identična kao i procedura za dobijanje dozvole za korišćenje SIQ sertifikacijskog znaka.

Copyright © 2015 SIQ. All rights reserved. Opšti uslovi obrade ličnih podataka