Kontakti

Zoran Vuković,
Direktor
Tel: + 381 11 316 21 62
Tel./Faks: + 381 11 261 52 33
zoran.vukovic@siq.si

Sanja Marin
Poslovni administrator
Tel: + 381 11 316 21 62
sanja.marin@siq.si

Jasmina Vlajić,
Menadžer prodaje za sisteme menadžmenta
Tel: +381 11 316 93 96
Tel./Faks: + 381 11 261 52 33
jasmina.vlajic@siq.si

Milan Savić
Stručni saradnik za sistem menadžmenta
Tel: + 381 11 316 21 62
milan.savic@siq.si

Mladen Ćirović,
Rukovodilac laboratorije za Električnu bezbednost
Tel: +381 11 316 21 62
mladen.cirovic@siq.si

Miloš Ivanov,
Ispitivač LVD
Tel: +381 11 316 21 62
vladimir.etinski@siq.si

Vladimir Dragišić,
Rukovodilac laboratorije za Elektromagnetnu kompatibilnost
Tel: + 381 11 316 21 62
vladimir.dragisic@siq.si

Dušan Laninović
Ispitivač EMC
Tel: + 381 11 316 21 62
Tel./Faks: + 381 11 261 52 33
dusan.laninovic@siq.si

Miroslav Biočanin
Ispitivač EMC
Tel: + 381 11 316 21 62
miroslav.biocanin@siq.si

Dušan Mijuca,
Rukovodilac sektora za železnicu i mašinstvo
Tel: + 381 11 316 21 62
dusan.mijuca@siq.si

SIQ d.o.o. Beograd

SIQ d.o.o. Beograd

Cara Dušana 266.
11080 Beograd - Zemun, Srbija

Kontakt osoba:
Zoran Vuković
T: + 381 11 316 21 62
F: + 381 11 261 52 33
zoran.vukovic@siq.si

Katalog

Copyright © 2015 SIQ. All rights reserved. Opšti uslovi obrade ličnih podataka