MEĐUNARODNI PROJEKTI

Od sticanja punopravnog članstva u EU (maj 2004) glavni cilj odeljenja za međunarodne projekte (MP) (raniji naziv je tehnička pomoć za izvoznike) je dobijanje i sprovođenje projekata velikog obima koji se finansiraju od strane različitih programa EU (IPA, ENPI, itd) i korporacije (npr. IFC). Uglavnom, mi pratimo najave projekata tehničke pomoći na internet stranici EuropeAid i tvining projekata na internet stranici Kancelarije Vlade Republike Slovenije za razvoj i evropske poslove. Geografski smo orjentisani na jugoistočnu Evropu, posebno na zemlje bivše Jugoslavije.

SIQ je dobio status ovalšćenog tela i stoga predstavlja Republiku Sloveniju u tvining projektima i blisko sarađuje u ime Republike Slovenije sa javnim institucijama iz zemalja kandidata (korisnika projekta). Ovo znači da kroz projekte, institucije iz zemalja kandidata dobijaju ekspertka znanja i iskustva iz javnog sektora države zemlje članice.

C druge strane, projekti tehničke pomoći namenjeni su za privatni sektor. SIQ učestvuje u različitim projektima, pojedinačno ili u konzorcijumu.

Copyright © 2015 SIQ. All rights reserved. Opšti uslovi obrade ličnih podataka