METROLOGIJA

Izmeriti znači saznati. Metrologija je temelj obezbeđivanja kvaliteta. Merenje je zato nezaobilazno, kako u proizvodnim, tako i u uslužnim delatnostima. Uključeno je u sve faze nastanka proizvoda i pružanja usluga: razvoj, proizvodnju, preuzimanje sastavnih sklopova od poddobavljača i završnu kontrolu.

Naš život i napredak zasnivaju se na verodostojnim merenjima. Sa metrologijom, metrološkim razvojnim projektima i zahtevnom mernom opremom iz najrazličitijih oblasti imamo dugogodišnja iskustva. Vršimo kalibraciju i kontrolu mernih instrumenata i medicinske opreme. Izvodimo različite projekte i popravljamo merne instrumente, razvijamo nove merne postupke, merne instrumente i etalone i nosilac smo nacionalnog etalona jedinice za električne veličine i nacionalnog etalona jedinice za vreme i frekvenciju. Naši stručnjaci brinu o tome da možete da se pouzdate u vaša merenja.

Copyright © 2015 SIQ. All rights reserved. Opšti uslovi obrade ličnih podataka