Kalibracije i kontrola mernih instrumenata za tehničke preglede vozila

U saradnji sa partnerskim laboratorijama nudimo sve vrste kalibracija i kontrola merne opreme za izvođenje tehničkih pregleda vozila. Vršimo i kalibraciju merne opreme za tahografske laboratorije, taksi staze i zatamnjenost automobilskih stakala.

Copyright © 2015 SIQ. All rights reserved. Opšti uslovi obrade ličnih podataka