Kalibracije i kontrola medicinske opreme

Pokrivamo širok spektar medicinske opreme kao što su vage, merači pritiska, defibrilatori, EKG i EEG uređaji, ultrazvučni uređaji, cikloergometri, električni i magnetni stimulatori, medicinski laseri, inkubatori, UV-fototerapeutski aparati, audiometri, analizatori defibrilatora, analizatori elektrohirurških noževa, merači instalacija i temperature itd.

Copyright © 2015 SIQ. All rights reserved. Opšti uslovi obrade ličnih podataka