Kalibracije mernih instrumenata

U oblasti kalibracija imamo jedan od najširih akreditovanih obima među evropskim laboratorijama. Osposobljeni smo pre svega za kalibracije električnih veličina i vremena i frekvencije. Vršimo i kalibracije u sledećim oblastima: gas, pritisak, masa i sila, zatamnjenost stakala, dužina, brzina i ubrzanje, vibracije i udarci, zvuk, temperatura, pH i tahografska i medicinska oprema.

Copyright © 2015 SIQ. All rights reserved. Opšti uslovi obrade ličnih podataka