Oznaka CE - Pravilnik o mernim instrumentima

Prijavljeni smo organ za brojače radne električne energije. To znači da možemo da vršimo i postupke ustanovljavanja usklađenosti za brojače radne električne energije za sve svetske proizvođače. Od prijavljenih organa u EU prvi smo stekli akreditaciju za vršenje ove delatnosti.

Copyright © 2015 SIQ. All rights reserved. Opšti uslovi obrade ličnih podataka