Popravke mernih instrumenata

Vršimo popravke najrazličitijih vrsta, pre svega električnih mernih instrumenata. Mi smo i ovlašćeni servis za proizvođača telekomunikacione i radio opreme JDSU Corporation.

Copyright © 2015 SIQ. All rights reserved. Opšti uslovi obrade ličnih podataka