Prenos znanja i projekti

Jedan od naših osnovnih zadataka je i prenos metrološkog znanja i izvođenje projekata. Sa tom namerom izvodimo različita obrazovanja, sarađujemo sa laboratorijama u organizaciji njihovog rada, pripremi radnih postupaka i izvođenju unutrašnjih procena i hvatamo se u koštac sa kompleksnijim projektima i traženjem sveobuhvatnih rešenja. Naši projekti usmereni su pre svega u razvoj novih mernih postupaka, principa, mernih instrumenata i etalona.

Copyright © 2015 SIQ. All rights reserved. Opšti uslovi obrade ličnih podataka