Održana obuka za procenu rizika prema standardu EN ISO 12100:2010 vezano za MD 2006/42/EC


Dana 30.11.2017. održana je obuka SIQ za procenu rizika prema standardu EN ISO 12100:2010 vezano za Mašinsku Direktivu 2006/42/EC. Zahvaljujemo se svim polaznicima na aktivnom učešću!


 
01. 12. 2017

Copyright © 2015 SIQ. All rights reserved. Opšti uslovi obrade ličnih podataka