Akreditacija za kontrolno teloOd 07. jula 2017. SIQ d.o.o. Beograd je nosilac akreditacije Akreditacionog tela Srbije za kontrolisanje bezbednosti električnih aparata za domaćinstvo i sličnu upotrebu u skladu sa SRPS ISO/IEC 17020.
Ovako našim partnerima, pored usluge kompletnog ispitivanja prema zahtevima Direktive o elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC) i Direktivi o niskonaponskoj opremi (LVD), nudimo i uslugu kontrolisanja bezbednosti proizvoda.

 

Initiates file downloadSertifikat o akreditaciji

 
01. 12. 2017

Copyright © 2015 SIQ. All rights reserved. Opšti uslovi obrade ličnih podataka