Održana obuka za interne provere prema standardima ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i OHSAS 18001: 2007U periodu 11.12, 25.12, 26.12 i 28.12.2017 održana je obuka SIQ u Apoteci Beograd za interne provere prema standardima ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i OHSAS 18001: 2007. Zahvaljujemo se svim polaznicima na aktivnom učešću u obuci!

 
01. 02. 2018

Copyright © 2015 SIQ. All rights reserved. Opšti uslovi obrade ličnih podataka