Obuke u SIQ: februar - mart 2019Naši programi obuke omogućavaju organizacijama da budu u kontaktu sa najnovijim zahtevima i očekivanjima modernog tržišta, istovremeno promovišući inovacije i otvarajući nove horizonte. Teoretski nalazi, zajedno sa studijama slučaja, predstavljeni na zanimljiv i ilustrativan način od strane priznatih predavača, samo su neki od razloga za našu sve veću listu zadovoljnih poslovnih partnera.

Planirane obuke u periodu februar-mart su:

1.   Obuka za interne provere prema standardu ISO 9001:2015  Initiates file download(Detaljnije)

Initiates file downloadPrijava za obuku

2.   Obuka za interne provere prema standardu ISO 14001:2015  Initiates file download(Detaljnije)

Initiates file downloadPrijava za obuku

3.   Primena standarda ISO 45001:2018  Initiates file download(Detaljnije)

Initiates file downloadPrijava za obuku

4.   Obuka za interne provere prema standardu ISO 45001:2018  Initiates file download(Detaljnije)

Initiates file downloadPrijava za obuku

5.   Mere koje se odnose na rizike i prilike u sistemu menadžmenta za bezbednost i zdravlje na radu, prema standardu ISO 45001:2018  Initiates file download(Detaljnije)

Initiates file downloadPrijava za obuku

6.   Rizici i prilike u standardima za sisteme menadžmenta  Initiates file download(Detaljnije)

Initiates file downloadPrijava za obuku

7.   Obuka za interne provere za integrisani sistem menadžmenta, prema standardima ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001  Initiates file download(Detaljnije)

Initiates file downloadPrijava za obuku

8.   Obuka za interne provere prema standardu ISO/IEC 17020:2020  Initiates file download(Detaljnije)

Initiates file downloadPrijava za obuku

9.   Obuka za interne provere prema standardu ISO/IEC 17025:2017  Initiates file download(Detaljnije)

Initiates file downloadPrijava za obuku

10.   Prelazak sa standarda ISO/IEC 17025:2005 na standard ISO/IEC 17025:2017  Initiates file download(Detaljnije)

Initiates file downloadPrijava za obuku

 
18. 01. 2019

Copyright © 2015 SIQ. All rights reserved. Opšti uslovi obrade ličnih podataka