Oblasti obrazovanja

Kvalitet obuhvata obrazovanja za uspostavljanje, izvođenje i poboljšavanje različitih sistema menadžmenta kvaliteta i seminare i radionice koji nude znanje za uspešno upravljanje, inoviranje, poboljšavanje različitih sistema menadžmenta i jačanje konkurentske sposobnosti svake organizacije.

Okolina i energija nude osposobljavanja za uspostavljanje i razvoj sistema menadžmenta zaštite životne sredine i upravljanja energijom i za kompetentno izvođenje procena. Obuhvata i seminare o novostima i dopunama zakonodavstva i o preduzetničkom delovanju u vezi upravljanja otpacima i efikasnog korišćenja energije.

Bezbednost i zdravlje na radu obuhvata obrazovanja iz oblasti uspostavljanja i poboljšavanja sistema BS OHSAS 18001. Na kursevima polaznici se osposobljavaju za interne i eksterne proveravače.

Zaštita informacija nudi znanje iz oblasti zahteva standarda ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27002 i ISO/IEC 20000, koji pružaju smernice za efikasno uspostavljanje, razvoj i poboljšavanje sistema menadžmenta zaštite informacija.

Bezbednost hrane objedinjuje obrazovanja o sistemu HACCP, standardu ISO 22000, obezbeđivanju kvalitetnih i zdravstveno adekvatnih namirnica, području alergologije, načinima obeležavanja sastojaka na ambalaži i o svom relevantnom zakonodavstvu iz te oblasti.

Laboratorije nudi obrazovanja koja su pomoć laboratorijama prilikom sticanja akreditacija prema zahtevima standarda ISO/IEC 17025 i ISO/IEC 17020 i prilikom neprestanog poboljšavanja i upravljanja laboratorijom, i u oblasti medicine.

Tehničko zakonodavstvo obuhvata obrazovanja o bezbednosti mašina, direktivama o mašinama, usklađenosti tehničkih proizvoda i o oznaci CE.

Kvalitet u vaspitanju i obrazovanju nudi osposobljavanja za uspešno objedinjavanje poslovnih, stručnih, zakonskih i pedagoških zadataka zaposlenih u vaspitno-obrazovnim zavodima. Osposobljavanja se zasnivaju na zahtevima sistema kvaliteta po modelu Kvalitet za budućnost vaspitanja i obrazovanja.

Kadrovski menadžment sadrži obrazovanja za kadrovske stručnjake i menadžere. Predstavljamo metode, modele i alate za sistematski razvoj znanja, sposobnosti i veština zaposlenih. Akcenat stavljamo i na komunikaciju koja je uslov za uspešan rad i motivaciju svih učesnika.

Copyright © 2015 SIQ. All rights reserved. Opšti uslovi obrade ličnih podataka