Aktuelno

22.06.2016.

Obuka za ISO 9001:2015 Razmišljanje zasnovano na rizicima (Q4)
Za više informacija kliknite ovde.

15.06.2016.

Obuka za ISO 13485:2016 Zahtevi standarda i njihova primena 
Za više informacija kliknite ovde.

 

25.05.2016.g. Organizovali smo obuku u Beogradu koja se odnosi na novu reviziju Standarda ISO 9001: 2015  - Analiza razumevanja konteksta organizacije (Q3). (više)

 

27.04.2016.g. Organizovali smo obuku u Beogradu koja se odnosi na novu reviziju Standarda ISO 9001: 2015  - Zahtevi standarda i njihova primena (Q2). (više)

 

20.05.2016.

Obuka za ISO 9001:2015 Analiza i razumevanje konteksta organizacije (Q3).
Za više informacija kliknite ovde.

 

19.05.2016.

Obuka za ISO 140001:2015 Zahtevi standarda i njihova primena (E2).
Za više informacija kliknite ovde.

 

20.04.2016.g. Organizovali smo prvu obuku u Beogradu koja se odnosi na novu reviziju Standarda ISO 14001: 2015  - Tranzicija (E1). (više)


27.04.2016.

Obuka za ISO 9001:2015 Zahtevi standarda i njihova primena (Q2)
Za više informacija kliknite ovde

 

20.04.2016. 

Obuka za ISO 14001:2015 – Tranzicija (E1)
Za više informacija kliknite ovde

 

23.03.2016.g. Organizovali smo prvu obuku u Beogradu koja se odnosi na novu reviziju Standarda ISO 9001:2015  - Tranzicija (Q1). [više]

 

10.3.2016.

Izašao je novi ISO 14004:2016.

Za više informacija kliknite ovde

 

23.03.2016.

Obuka za ISO 9001:2015 – Tranzicija
Za više informacija kliknite ovde

 

NOVO!

SIQ počinje sa obukama za upoznavanje nove revizije standarda ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015.
S tim u vezi napravili smo informativnu brošuru kako bismo Vas upoznali sa temama i terminima obuke. Brošuru preuzmite ovde.

 

25.05.2015.g.

KURS ZA INTERNE PROVERAVAČE SISTEMA UPRAVLJANJA ZAŠTITOM ŽIVOTNE SREDINE
Za više informacija kliknite ovde

 

KURS ZA INTERNE PROVERAVAČE ZA ISO 9001:2008 (23.-24.03..2015.) 
Za više informacija kliknite ovde

 

KURS ZA INTERNE PROVERAVAČE ZA ISO 9001:2008 (15.-16. 12.2014.) I ISO 14001:2004 (22.12.2014)
Za više informacija kliknite ovde

 

24. i 25.11.2014.g.

KURS ZA SISTEM MENADŽMENTA KVALITETOM U PROIZVODNJI MEDICINSKIH SREDSTAVA ISO 13485:2003  I ANALIZA I UPRAVLJANJE RIZIKOM PREMA MEDICINSKOJ DIREKTIVI MDD 93/42/EEC
Za više informacija kliknite ovde.

 

08. i 09. 05. 2014.g. u Beogradu

Kurs za Analizu i upravljanje rizikom prema medicinskoj direktivi MDD 93/42/EEC.
Za više informacija pogledajte ovde.

Copyright © 2015 SIQ. All rights reserved. Opšti uslovi obrade ličnih podataka