Postupak sertifikacije

Kada organizacija uvede sistem menadžmenta u skladu sa zahtevima različitih sistema menadžmenta, ona se prijavljuje za postupak sertifikacije.

SIQ je osposobljen za sertifikaciju različitih sistema menadžmenta. Sertifikujemo pojedinačne ili integrisane sisteme menadžmenta u različitim kombinacijama.

Više o postupku sertifikacije sistema menadžmenta možete da pogledate u našem Sertifikacionom pravilniku za sisteme menadžmenta, a o postupku sertifikacije medicinskih sredstava prema MDD 93/42/EEC u našem Informatoru za podnosioce zahteva.

Copyright © 2015 SIQ. All rights reserved. Opšti uslovi obrade ličnih podataka