Održavanje sertifikata

Redovnim godišnjim proverama (nadzorima), koje po pravilu izvodima u intervalima od po 12 meseci, proveravamo da li sistem menadžmenta i dalje ispunjava zahteve standarda i da li se adekvatno poboljšava.

Redovne provere su po obimu manje od sertifikacione provere i njima se, po pravilu, ne proveravamo celu organizaciju. Programi redovne provere su definisani tako da u periodu od najviše 3 godine proverimo ceo sistem menadžmenta.

Svake treće godine posle sertifikacione provere se vrši obnavljajuća (resertifikaciona) provera kojom se daje ukupna ocena delovanja i efikasnosti sistema menadžmenta u trogodišnjem periodu i ocena adekvatnosti obima provera izvedenih u tom periodu. Ako prilikom obnavljajuće provere nisu bile utvrđene neusaglašenosti, nosiocu sertifikata se izdaje novi sertifikat sa rokom važenja od 3 godine. Ako su neusaglašenosti bile utvrđene, nosilac sertifikata pre dobijanja novog sertifikata mora da ispuni zahteve date u zaključku izveštaja o proveri.

Copyright © 2015 SIQ. All rights reserved. Opšti uslovi obrade ličnih podataka