Postupak za dobijanje sertifikata

Kada organizacija uspostavi sistem menadžmenta u skladu sa različitim zahtevima sistema menadžmenta, ona može da se prijavi za postupak sertifikacije.

Tok postupka

Upitnik

Na osnovu primljenog popunjenog upitnika, mi vam pripremamo ponudu za sertifikaciju i održavanje željenog sistema menadžmenta. Odgovarajući upitnik možete da pronađete ovde.

Početak procesa sertifikacije

Proces sertifikacije počinje popunjavanjem zahteva za sertifikacijski postupak, odnosno potpisivanjem ugovora.

Predprovera

Za razliku od sertifikacijske provere, predprovera može da se prilagodi obimu, željama i potrebama organizacije. O obimu predprovere se dogovaramo sa svakom organizacijom ponaosob. Predprovera nije obavezan korak i sprovodi se samo na zahtev organizacije. 

Sertifikaciona provera

Sertifikacionu proveru izvodimo iz dva dela. U prvom delu sertifikacione provere vrši se provera dokumentacije i procena uspostavljenosti sistema menadžmenta. U drugom delu sertifikacione provere, se proverava primena i efikasnost uspostavljenih procesa u odnosu na zahteve izabranog standarda.

Neusaglašenosti

Utvrđene neusaglašenosti su odstupanja od zahteva izabranog standarda. O utvrđenim neusaglašenostima, organizacija dobija pismeni izveštaj. Organizacija otklanja navedene neusaglašenosti i o tome šalje pisane odgovore i dokaze o otklanjanju. Dodatnom proverom proveravamo adekvatnost izvedenih mera.

Odluka o dodeli i izdavanju sertifikata
Komisija za sertifikaciju sistema menadžmenta uzima u obzir sve izveštaje o sertifikacionim proverama i donosi odluku o dodeli sertifikata. Sertifikat važi tri godine.

Copyright © 2015 SIQ. All rights reserved. Opšti uslovi obrade ličnih podataka