Postupak sertifikacije

Prvi korak u dobijanju sertifikata je uspostavljanje sistema menadžmenta u skladu sa zahtevima međunarodnog standarda ili drugog referentnog dokumenta.

 

 

Copyright © 2015 SIQ. All rights reserved. Opšti uslovi obrade ličnih podataka