Reference

SIQ je u 2013. godini imao blizu 1500 sertifikata za različite sisteme menadžmenta, koji su bili izdati u 13 zemalja na 4 kontinenta.

Detaljnije informacije o imenima sertifikovanih organizacija u Sloveniji i drugim državama možete da pronađete ovde

Copyright © 2015 SIQ. All rights reserved. Opšti uslovi obrade ličnih podataka