Sistemi menadžmenta

Naše usluge obuhvataju proveravanje sistema menadžmenta i dodeljivanje odgovarajućih sertifikata.

Proveravanje izvodimo u skladu sa izabranim referentnim dokumentima - zahtevima međunarodnih standarda, aktuelnim zakonskim zahtevima ili posebnim kriterijumima provere.

Sertifikat pokazuje da organizacija ima uspostavljen sistem menadžmenta u skladu sa odgovarajućim referentnim dokumentom, da ga primenjuje, održava i da ga poboljšava. Istovremeno, sertifikat je i efikasan motivacioni faktor za dalji razvoj organizacije i oblik prepoznatljivosti organizacije na tržištu, a time i njenih proizvoda i usluga.

Proveravanje i sertifikaciju izvode iskusni proverivači i eksperti. Njihovo stručno znanje obezbeđuje da su usluge kvalitetne i usklađene sa zahtevima savremenog poslovanja. U radu koristimo najbolje tehnike i metode, koje stalno upoređujemo sa partnerskim institucijama združenim u IQNet.

Zašto SIQ?

Proveravanje i sertifikaciju sprovode visoko osposobljeni proveravači koji imaju bogata praktična iskustva iz najrazličitijih proizvodnih i uslužnih delatnosti. Kredibilitet sertifikata SIQ potvrđuje Slovenska akreditacija (SA) i međunarodno udruženje sertifikacionih tela IQNet.

  • Stručnost koju dokazujemo iskustvom dužim od 50 godina;
  • sveobuhvatna rešenja: ispitivanje, proveravanje, sertifikovanje, obrazovanje;
  • tradicija i prepoznatljivost SIQ sertifikata.

Copyright © 2015 SIQ. All rights reserved. Opšti uslovi obrade ličnih podataka