Ostale usluge

SIQ pruža i druge usluge sertifikacije različitih sistema menadžmenta:

Pored ovoga, SIQ pruža brojne usluge sertifikacije proizvoda i davanja CE znaka, kontrolisanja, obrazovanja, laboratorijskih ispitivanja i etaloniranja.

Copyright © 2015 SIQ. All rights reserved. Opšti uslovi obrade ličnih podataka