Akreditacija za verifikaciju izveštaja o emisijama gasova staklene bašte

Obim akreditacije za verifikaciju izveštaja o emisijama gasova staklene bašte u skladu sa EU regulativom br. 600/2012 je dat u rešenju o akreditaciji P-002 koje je izdala Slovenska akreditacija (SA).

Copyright © 2015 SIQ. All rights reserved. Opšti uslovi obrade ličnih podataka