Akreditacije

SIQ je akreditovan za sertifikaciju sistema menadžmenta prema sledećim standardima:

  • ISO 9001 - Sistem menadžmenta kvalitetom
  • ISO 14001 - Sistem menadžmenta zaštitom životne sredine
  • BS OHSAS 18001 - Sistem menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbednosti na radu
  • ISO 22000 - Sistem menadžmenta bezbednošću hrane
  • ISO 13485 - Sistem menadžmenta kvalitetom u proizvodnji medicinskih sredstava
  • ISO 50001 - Sistem menadžmenta energijom

Pored toga, SIQ je akreditovan i za sertifikaciju drugih sistema menadžmenta, u skladu sa propisima EU: EMAS Verifikacija izveštaja o emisijama gasova staklene bašte Imenovanja SIQ ima status imenovanog (notifikacionog) tela, identifikacioni broj 1304, za brojne direktive i regulative Evropske Unije.

Pored ostalih, SIQ je imenovano telo i za sertifikaciju medicinskih sredstava prema direktivi 93/42/EEC. IQNet SIQ je punopravan član IQNet-a, međunarodne asocijacije sertifikacionih tela. Ovo članstvo omogućava izdavanje IQNet sertifikata koji su globalno prepoznatljivi i priznati, ali i zahteva od SIQ-a da postupa u skladu sa dogovorenim pravilima, čije se poštovanje proverava tokom redovnih provera.

Copyright © 2015 SIQ. All rights reserved. Opšti uslovi obrade ličnih podataka