Šta je tehnička specifikacija ISO/TS 16949?

Vozači i korisnici automobila žele bezbedna i pouzdana vozila koja zahtevaju malo održavanja. Automobil je danas jedan od najkompleksnijih proizvoda u svakodnevnoj upotrebi. Za obezbeđivanje njihovog kvaliteta više nije dovoljan samo standard ISO 9001. Zato su proizvođači automobila za svoje isporučioce dodatno pripremili sopstvena pravila za obezbeđenje kvaliteta automobila. 1999. godine je izdata tehnička specifikacija ISO/TS 16949 koja objedinjava zahteve različitih nacionalnih standarda za kvalitet u automobilskoj indstriji, a zasnovana je na zahtevima standarda ISO 9001.

Zašto dobiti sertifikat?

Proizvođači delova za putničke automobile, teretna vozila, autobuse i motocikle moraju da poseduju sertifikat ISO/TS 16949. Prvi isporučioci (takozvani “Tier 1”) moraju sertifikatom da dokažu proizvođačima automobila da su njihovi sistemi menadžmenta kvalitetom usaglašeni sa zahtevima standarda ISO/TS 16949.

Podisporučioci (takozvani Tier 2 i 3) moraju da poseduju barem sertifikat za standard ISO 9001. Uprkos tome, mnogi Tier 2 i 3 isporučioci se dobrovoljno odlučuju za sertifikaciju prema ISO/TS 16949 zato što žele da dugoročno održe svoje mesto u lancu isporučilaca.

Više informacija o zahtevima standarda ISO/TS 16949, postupku sertifikacije i o integrisanju ovog sistema sa ostalim sistemima menadžmenta možete da pronađete u našoj brošuri.

Copyright © 2015 SIQ. All rights reserved. Opšti uslovi obrade ličnih podataka