Za vas smo u SIQ-u pripremili sledeće usluge iz oblasti bezbednosti hrane

Proveravanje i sertifikacija HACCP sistema kao nadogradnje na sistem ISO 9001

Organizacije koje već imaju sertifikat za sistem menadžmenta kvalitetom prema standardu ISO 9001 mogu da ga nadopune sertifikatom koji potvrđuje usaglašenost sistema menadžmenta sa zahtevima HACCP sistema. Sertifikacija obuhvata proveru dokumentacije, sertifikacionu proveru sistema u organizaciji, proveru funkcionisanja sistema svake godine i restifikacionu proveru na svake tri godine. Sertifikat je važeći sve dok organizacija ispunjava zahteve standarda ISO 9001 i HACCP sistema. Kredibilitet SIQ sertifikata potvrđuje Slovenska akreditacija (SA) i međunarodno udruženje sertifikacionih tela IQNet.

ISO 22000

Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO) izdala je 2005. godine samostalni standard

ISO 22000 – Sistem menadžmenta bezbednošću hrane – Zahtevi za sve organizacije u lancu hrane. On predstavlja rešenje za objedinjavanje svih standarda za osiguranje bezbednosti hrane koji su trenutno priznati. ISO 22000 uključuje sve zahteve HACCP sistema po Codex Alimentariusu, a pored toga još i pravila dobre poslovne i dobre higijenske prakse, praćenja i označavanja hrane. Standard se koristi u svim karikama lanca hrane.

 

Organizacije koje u svom poslovanju već imaju implementiran neki od ISO standarda (ISO9001,ISO 14001...) su u prednosti prilikom uvođenja zahteva standarda ISO 22000. Sertifikat o ispunjavanju zahteva standarda ISO 22000 će još lakše dobiti organizacije koje imaju sertifikovan HACCP sistem. Kredibilitet SIQ sertifikata potvrđuje Slovenska akreditacija (SA) i međunarodno udruženje sertifikacionih tela IQNet.

 

Zašto dobiti sertifikat

Sertifikatom ili izjavom organizacija u javnosti, svojim poslovnim partnerima i klijentima pokazuje da ispunjava zahteve HACCP i time neposredno:

  • stiče poverenje u očima javnosti, korisnika i nadležnih organa;
  • povećava svoju konkurentnost na tržištu i na javnim tenderima;
  • obezbeđuje nepristrasnu i kontinualnu kontrolu nad sistemom bezbednosti hrane;
  • podstiče neprestano unapređenje i poboljšavanje sistema bezbednosti hrane, u skladu sa zakonskim propisima i međunarodnim referentnim dokumentom Codex Alimentarius.

 

Više informacija o značaju HACCP sistema, postupku ocene stanja i periodičnim nadzorima HACCP sistema možete da pronađete u našoj brošuri.

Copyright © 2015 SIQ. All rights reserved. Opšti uslovi obrade ličnih podataka