Šta bi trebalo da znate o standardu ISO 50001:2011

Efikasno korišćenje energije je danas tema mnogih diskusija, kako na području održivog razvoja i društvene odgovornosti, tako i na području ekonomičnosti. Standard ISO 50001 predstavlja alat koji organizacijama omogućava dosledan i efikasan menadžment energijom.

Uspostavljanje sistema menadžmenta energijom prema tom standardu organizacijama donosi brojne prednosti:

  • smanjuje troškove za energiju;
  • smanjuje emisije gasova sa efektom staklene bašte;
  • menadžment energijom ne zavisi samo od jedne osobe, zbog potrebe za uključivanjem svih zaposlenih;
  • dobar menadžment energijom postaje deo svakodnevnog radnog procesa. 

Zašto dobiti sertifikat?

Sertifikatom organizacija dokazuje javnosti, svojim poslovnim partnerima i klijentima da ispunjava zahteve standarda ISO 50001 i time neposredno:

  • iskazuje svoju snažnu posvećenost energetskoj efikasnosti;
  • unapređuje svoje društveno odgovorno ponašanje i podstiče druge da je prate u tome;
  • podiže svoju konkurentnost na tržištu i na javnim tenderima;
  • obezbeđuje nepristrasan i kontinualan nadzor nad sistemom menadžmenta energijom;
  • podstiče stalno unapređenje i poboljšavanje sistema u skladu sa standardom ISO 50001 i važećim zakonskim zahtevima.

Više informacija o glavnim koracima u uspostavljanju sistema, postupku sertifikacije i integraciji sistema energijom na radu sa drugim sistemima menadžmenta možete da pronađete u našoj brošuri.

Copyright © 2015 SIQ. All rights reserved. Opšti uslovi obrade ličnih podataka