Integrisani sistemi menadžmenta

Svaki standard ponaosob predstavlja jedan deo upravljanja organizacijom. Zato je sasvim razumljivo da njihovo udruživanje daje mogućnost za poboljšavanje celokupnog sistema menadžmenta organizacijom.

Osnovni standard za sistem menadžmenta organizacije je ISO 9001:2008, standard za sistem menadžmenta kvalitetom. On je i osnova drugih standarda koji predstavljaju njegovu nadgradnju i proširenje. Koji će od postojećih standarda, pored ISO 9001:2008, da koristi organizacija, zavisiće od delatnosti same organizacije.

Organizacije koje svojim aktivnostima značajno utiču na životnu sredinu će uvesti sistem u skladu sa zahtevima standarda ISO 14001:2004. Organizacije koje upravljaju podacima će uvesti neki od standarda za informacije (ISO/IEC 27001, Qweb). Organizacije koje se nalaze u lancu hrane će uvesti HACCP sistem ili standard ISO 22000:2005. Organizacije u čijim aktivnostima postoji veći rizik po bezbednost i zdravlje na radu će koristiti standard BS OHSAS 18001:2007.

Organizacije koje su isporučioci automobilskoj industriji će koristiti ISO/TS 16949:2009 kao relevantan standard za automobilsku industriju, organizacije koje proizvode medicinska sredstva će koristiti standard ISO 13485:2003. Pojedine organizacije mogu da nadograde svoj sistem menadžmenta kvalitetom i sa drugim sistemima, u zavisnosti od njihove delatnosti.

Copyright © 2015 SIQ. All rights reserved. Opšti uslovi obrade ličnih podataka