Novi ISO 14004:2016

1. Marta 2016.g. izašla je revidirana verzija standarda ISO 14004:2016 Sistem menadžmenta za zaštitu životne sredine – opšte smernice za sprovođenje. Standard pruža smernice za uspostavljanje, implementaciju, održavanje i solidno unapređenje u kredibilan i pouzdan sistem menadžmenta zaštitom životne sredine. Organizacije mogu da koriste ove smernice za poboljšanje performansi i elemente sistema menadžmenta za zaštitu životne sredine i  u najvećoj mogućoj meri ih uključe u svoje poslovne procese.

ISO 14004:2016 se može koristiti za sve organizacije, bez obzira na veličinu, vrstu i prirodu, odnosi se na aspekte aktivnosti na životnu sredinu, proizvode i usluge tokom životnog ciklusa, koje organizacija može  da kontroliše ili utiče na njih.  Organizacija može da koristi smernice u celini ili delimično, takođe služe i  za dalja objašnjenja pojmova i zahteva. Smernice su usklađene sa ISO 14001:2015.

Copyright © 2015 SIQ. All rights reserved. Opšti uslovi obrade ličnih podataka