Dobijanje ponude

Za definisanje obima provere i pripremu informativne ponude molimo Vas da nam dostavite podatke o Vašoj organizaciji na jedan od ponuđenih načina. Ponudu ćemo Vam poslati u najkraćem mogućem roku.

   A) Ispunite osnovne podatke o Vašoj organizaciji

Podatki  B) Upitnici i prijave za postupak sertifkacije

Ukoliko želite našu ponudu, molimo vas da nam dostavite popunjene upitnike sa podacima o Vašoj organizaciji.

Dodatni upitnici za pojedine sisteme menadžmenta

Zahtev za proveravanje i sertifikaciju

Uz zahtev potrebno je poslati i kopiju rešenja iz APR-a.

Copyright © 2015 SIQ. All rights reserved. Opšti uslovi obrade ličnih podataka