Proveravanje i sertifikacija sistema menadžmenta

Uređeno, transparentno i pouzdano vođeno poslovanje stvara poverenje, a stečeno poverenje kod šire javnosti stvara nove poslovne prilike. S obzirom da pojedinačni kupci i partneri nemaju uvek uvid u poslovanje određene organizacije, sertifikat za sistem menadžmenta koji izdaje sertifikaciono telo jeste dokaz koji uverava. Mi smo akreditovano sertifikaciono telo i član međunarodne mreže sertifikacionih tela IQNet i zato su naši sertifikati za sisteme menadžmenta priznati u nacionalnom i međunarodnom okviru.

Copyright © 2015 SIQ. All rights reserved. Opšti uslovi obrade ličnih podataka