Novo izdanje standarda ISO 45001:2016

Uvod

Dvadeset godina od izdavanja prvog šire prepoznatog standarda koji se bavi sistemima menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu, tj. standarda BS8800 – Uputstva za sistem menadžmenta bezbednošću i zdravlja na radu, Međunarodna organizacija za standardizaciju namerava da po prvi put objavi međunarodni standard koji će se odnositi na tu oblast. To će biti ISO 45001 koji će izneti zahteve za sistem menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu. Biće napisan u skladu sa ISO uputstvom za jedinstvenu strukturu standarda za sisteme menadžmenta i u velikoj meri će biti utemeljen na standardu BS OHSAS 18001. Za razliku od ISO 9001 i ISO 14001 čija izrada se sprovodi u okviru tehničkih komiteta, ISO je za izradu ovog standarda osnovao projektni komitet ISO PC 283. Prvi sastanak komiteta je bio krajem oktobra 2013. godine, u čijem radu su učestvovale 44 države i 15 posmatrača, kao i međunarodne organizacije, pored ostalih i Međunarodna organizacija rada. 

Proces izrade prve verzije međunarodnog standarda za sisteme menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu.

Početak izrade standarda seže do oktobra 2013. godine, kada se je prvi put sastao projektni komitet za izradu standarda. Već decembra 2013. godine je izašla prva radna verzija standarda ISO 45001. Predviđa se da će izrada standarda trajati tri godine i da 2016. godine možemo da očekujemo njegovo objavljivanje.

Šta će doneti prvo izdanje standarda

Da li će međunarodni standard za sisteme menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu doneti novi impuls uređenosti na području bezbednosti i zdravlja na radu je pitanje, ali će svakako dati veću važnost sistemskom pristupu i pojednostaviti ga. Standard će imati propisanu strukturu (10 poglavlja). Iz radne verzije je uočljivo da je struktura nova, ali da je standard sadržinski preuzeo zahteve trenutno najčešće korišćenog standarda BS OHSAS 18001:2007. U radnoj verziji su određeni zahtevi iz poglavlja koje govori o planiranju prebačeni u poglavlje gde su zahtevi koji se odnose na funkcionisanje. Ta promena deluje logično, a zahtevi kako su sada napisani će nama, korisnicima, biti razumljiviji. S druge strane, među zahtevima u ovom trenutku ne postoji zahtev za imenovanje predstavnika najvišeg rukovodstva za bezbednost i zdravlje, što je možda loše rešenje nego ovo sadašnje. Verovatno će biti i niz izmena termina, što nije beznačajni ni za stručnu javnost niti za korisnike.

O promenama će biti moguće više govoriti posle narednih radnih verzija standarda.

Vremenski okvir izrade

Posle prvog sastanka projektnog odbora ISO PC 283, decembra 2013. godine je izašla radna verzija standarda ISO/WD 45001. 18.07.2014. je izašao nacrt međunarodnog standarda ISO/CD 45001, koji je već dao opipljive okvire zahteva budućeg standarda, čije izdavanje očekujemo 2016. godine.

Slika1: Vremenski tok izrade standarda ISO 45001

Očekivanja

Ako je kod sistema menadžmenta kvalitetom ocenjivanje rizika na prvi pogled novi zahtev, to je kod sistema menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu već poznato, ali uprkos tome ima mogućnosti za poboljšavanja. Zanimljivije će biti da se vidi kako će korisnici baviti zahtevima, za koje možemo sa sigurnošću da tvrdimo da će biti u standardu i koje se odnose na prilike koje će morati da prepoznaju organizacije i sa njima u vezi da izvode (određene) aktivnosti. Uniformisanom strukturom standarda za sisteme menadžmenta će biti olakšana i njihova istovremena upotreba i integracija. Pri korišćenju i integraciji različitih aspekata menadžmenta (ISO 9001, ISO 14001,...) u jedinstven sistem menadžmenta organizacijom, aspekt bezbednosti i zdravlja na radu će lakše doprinositi realizaciji strateških odluka i ispunjavanju misije organizacije.

Copyright © 2015 SIQ. All rights reserved. Opšti uslovi obrade ličnih podataka