Upotreba znaka sertifikacije

Organizacija može na različite načine da objavi široj javnosti informaciju o dobijanju sertifikatu SIQ za sisteme menadžmenta.

Jedna od mogućnosti je upotreba znaka sertifikacije SIQ na dopisima, ponudama, internet stranicama, reklamnom materijalu itd. Više o upotrebi SIQ znaka možete da saznate u Uputstvu za korišćenje znaka sertifikacije SIQ.

Copyright © 2015 SIQ. All rights reserved. Opšti uslovi obrade ličnih podataka