SIQ - Slovenski institut za kvalitet i metrologiju

Naš rad zasniva se na sveobuhvatnim rešenjima, partnerskom odnosu, nezavisnosti i nepristrasnosti. U skladu sa tim načelima testiramo, sertifikujemo i kontrolišemo proizvode i sisteme, baždarimo merne uređaje, procenjujemo i sertifikujemo sisteme menadžmenta u organizacijama i prenosimo iskustva i znanje.

Pokretačka snaga nam je uverenje da svojim radom doprinosimo razvoju društva koje će na osnovu znanja, kvalitetnih usluga i proizvoda omogućiti viši kvalitet života.

Trudimo se da svoje usluge izvršavamo dosledno, nepristrasno i kvalitetno i da povećavamo vrednost naših sertifikata. Učestvujemo u međunarodnim udruženjima i sporazumima, sa partnerskim institucijama iz EU izvodimo međunarodne projekte tehničke pomoći, stičemo i održavamo akreditacije kod nacionalnih i stranih akreditacionih tela i delujemo kao organ za ustanovljavanje usklađenosti i kao prijavljeni organ.

Naš cilj je širokom i sveobuhvatnom ponudom podržavati organizacije kako bi neprestano poboljšavale kvalitet svojih proizvoda i usluga i time povećavale produktivnost i uspešnost svog poslovanja.

Copyright © 2015 SIQ. All rights reserved. Opšti uslovi obrade ličnih podataka