Sertifikacija proizvoda tehnologija igara na sreću

Sertifikacija proizvoda tehnologija igara na sreću koncipirana je po uzoru na sisteme sertifikacije drugih proizvoda. Sertifikacija omogućava proveru i obezbeđuje usklađenost proizvoda tokom celog životnog veka.

Copyright © 2015 SIQ. All rights reserved. Opšti uslovi obrade ličnih podataka